Berichten over #duurzaamheid

  1. Oeds van der Wijk 2023
    Door Oeds van der Wijk op 31 oktober 2023

    Extra verduurzaming De Welle

    Klimaat is een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie. We zijn ons terdege bewust dat we klimaatproblemen hebben en dat niets doen geen optie is. In November 2022 heeft de Gemeenteraad daarom het programma Samen Duurzame Stappen zetten vastgesteld. De Raad heeft vastgesteld dat: "de klimaatontwikkelingen daadkracht vragen van de gemeente Smallingerland en sturing op de onderdelen waar wij als lokale gemeente invloed op hebben" .

    Lees verder