Berichten geschreven door Oeds van der Wijk

 1. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 9 april 2024

  Uitbreiding en renovatie Museum Dr8888

  Vandaag heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de uitbreiding en renovatie van het Museum Drachten. We spraken over een forse investering van 12,5 miljoen euro wat neer komt op jaarlijkse kosten voor de gemeente van 300.000 euro. Omdat voor de komende jaren nog een aantal grote investeringen op de agenda van Smallingerland staan, voelen we ons in een spagaat: 

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 31 oktober 2023

  Extra verduurzaming De Welle

  Klimaat is een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie. We zijn ons terdege bewust dat we klimaatproblemen hebben en dat niets doen geen optie is. In November 2022 heeft de Gemeenteraad daarom het programma Samen Duurzame Stappen zetten vastgesteld. De Raad heeft vastgesteld dat: "de klimaatontwikkelingen daadkracht vragen van de gemeente Smallingerland en sturing op de onderdelen waar wij als lokale gemeente invloed op hebben" .

  Lees verder
 3. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 19 september 2023

  Vragen over de fietsveiligheid in Smallingerland

  Afgelopen weken is in verschillende media een bericht gepubliceerd over een onderzoek van Independer met betrekking tot de fietsveiligheid in gemeenten in Nederland. Zij baseren dit bericht en onderzoek op de cijfers van Rijkswaterstraat uit 2021. Hieruit blijkt dat in Smallingerland relatief gezien de meeste fietsongelukken van Fryslân gebeuren. 

  Lees verder
 4. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 19 april 2023

  Meer woningen in Smallingerland

  Meer woningen in Smallingerland zodat iedereen een goede woonplek heeft, is een speerpunt van de ChristenUnie en de coalitie in onze gemeente. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een groot aantal bestemmingsplannen voor ‘inbreiding’. Daardoor worden binnen de bebouwde kom nu een flink aantal nieuwe huizen gebouwd. Wij zijn daar heel blij mee en we waarderen het werk wat er gedaan is. We begrijpen ook dat er soms weerstand is van direct omwonenden en we luisteren altijd naar de argumenten en denken mee om, waar mogelijk, oplossingen te vinden

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 4 april 2023

  Energielabel voor kantoren

  De ChristenUnie stelt vanavond in het vragenuur vragen over het verplichte energielabel voor kantoren. Sinds 1 januari van dit jaar is voor kantoren van meer dan 100 vierkante meter een energielabel C het minimum. Omdat wij een voorstander zijn van duurzaamheid en klimaat onze hoogste aandacht heeft, willen we graag weten hoe de situatie in Smallingerland is.

  Lees verder
 6. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 21 februari 2023

  Vaststelling bestemmingsplannen

  Vandaag bespreken we 6 bestemmingsplannen in de raadsvergadering. Vaak worden bestemmingsplannen zonder debat door de gemeenteraad goedgekeurd terwijl bij de Ronde Tafels vaak veel insprekers zijn die hun bedenkingen en bezwaren over de plannen kenbaar maken. Onder andere bij het bestemmingsplan Burgemeester Wuiteweg 136 (de oude ABD locatie).

  Lees verder
 7. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 3 februari 2022

  Nul op de Meter, dat moet kunnen!

  Eén van de dingen die ik belangrijk vind is de zorg voor ons milieu.  Wij zijn allemaal tijdelijk te gast op de aarde en we moeten deze weer netjes achterlaten. We geven de aarde door aan onze kinderen die daarna als goede rentmeesters het stokje van ons over nemen.

  Lees verder
 8. Oeds van der Wijk 2023
  Door Oeds van der Wijk op 7 januari 2022

  Cultuur, waarom eigenlijk?

  Sommige mensen vragen zich wel eens af waarom we als ChristenUnie in zouden moeten zetten op cultuur. Voor een antwoord op die vraag, neem ik u kort mee naar Zwitserland.

  Lees verder

  Labels: ,