Standpunten

De ChristenUnie gaat samen met jou voor de bloei van Smallingerland! 

Al onze raadsleden en fractievertegenwoordigers wonen al (heel) lange tijd in Smallingerland en zijn actief betrokken bij scholen, kerken, verengingen en in het bedrijfsleven. Wij weten hoe Smallingerland zich heeft ontwikkeld, wat Smallingerland waardevol maakt en op welke terreinen we meer kunnen ontwikkelen en beter voor elkaar kunnen zorgen. Omdat we betrokken mensen zijn, kennen we veel inwoners en weten we wat er speelt. Samen met hen en vóór hen zetten wij ons beste beentje voor zodat Smallingerland voor iedereen een bloeiende gemeente is. 

Een bloeiend Smallingerland is een gemeente waarin we bewust omgaan met het klimaat en duurzaamheid stimuleren. In een bloeiend Smallingerland is voor elke burger een veilige en prettige woonplek, kan iedereen zichzelf kan zijn en wordt talent gewaardeerd. Een bloeiend Smallingerland betekent ook goede zorg voor elkaar zodat niemand buiten de boot valt. En een bloeiend Smallingerland is een gemeente met een bestuur dat transparant is en haar zaken op orde heeft en waar bedrijven zich graag vestigen. Op die manier wordt Smallingerland dé plek waar iedereen zich kan ontwikkelen en tot bloei komt!

Samen brengen we Smallingerland tot bloei! Doe jij mee? 

Onze speerpunten

De samenleving zijn we met elkaar en voor elkaar. Voor ons is dat de kern: niet de een tegenover de ander of de ene mening boven de andere, maar met elkaar optrekken, er samen het beste van maken. Juist omdat we zo verschillend zijn, hebben we elkaar nodig om het beste voor elkaar te zoeken en vinden. De ChristenUnie is daarom een partij voor alle burgers. Want samen brengen we Smallingerland tot bloei!  

Met deze speerpunten gaan wij de komende jaren zorgen voor die bloei van Smallingerland:

  1. Samen groen & duurzaam
  2. Samen wonen
  3. Samen besturen
  4. Samen zorgen
  5. Samen gezond
  6. Samen ondernemen

Bekijk hier ons volledige programma