Fractie

De ChristenUnie heeft in Smallingerland 4 raadsleden in de gemeenteraad. Samen met ons steunfractielid vormen zij de fractie van de ChristenUnie in Smallingerland.

Fractie 2018-2022

  • Jouke de Jong, fractievoorzitter
  • Anita Merkus, raadslid
  • Sebastiaan Roelofs, raadslid
  • Klaas van Veelen, raadslid en vice-fractievoorzitter
  • Oeds van der Wijk, steunfractielid

De fractie vergadert tweemaal per maand op woensdagavond.