Fractie

De ChristenUnie is met 4 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Smallingerland. Samen met nog een fractievertegenwoordiger en drie steunfractieleden vormen zij de fractie van de ChristenUnie in Smallingerland. De fractie wordt praktisch ondersteund door Gerdienke Zonneveld.

Fractie 2018-2022

  • Pieter van der Zwan, fractievoorzitter
  • Ammy van Eerden, raadslid
  • Jouke de Jong, raadslid
  • Klaas van Veelen, raadslid en vice-fractievoorzitter
  • Anita Merkus, fractievertegenwoordiger
  • Dennis de Calonne, steunfractielid
  • Sebastiaan Roelofs, steunfractielid
  • Oeds van der Wijk, steunfractielid

De fractie vergadert tweemaal per maand op woensdagavond en verder zo vaak als dat nodig is.