Fractie

De ChristenUnie is met 5 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Smallingerland. Daarnaast is er nog een steunfractielid aan de fractie toegevoegd. De fractie wordt praktisch ondersteund door Gerdienke Zonneveld.

Fractie 2014-2018

  • Klaas van Veelen, fractievoorzitter
  • Dennis de Calonne, raadslid en vicefractievoorzitter
  • Ammy van Eerden, raadslid
  • Anita Merkus, raadslid
  • Sebastiaan Roelofs, raadslid
  • Oeds van der Wijk, steunfractielid

De fractie vergadert tweemaal per maand op woensdagavond en verder zo vaak als dat nodig is.