ChristenUnie Smallingerland - nieuws

Uitnodiging Campagne Kick-off en ALV 29 januari

Campagne Kick-off en ALV op maandag 29 januari a.s.

Het bestuur van de ChristenUnie Smallingerland wil u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 29 januari om 20.00u, locatie Brownies & Downies in Drachten.

Op deze avond zullen we de komende gemeenteraadsverkiezingen samen feestelijk aftrappen. Het eerste gedeelte zullen we gezamenlijk de agendapunten bespreken. Vanaf 21:00u zullen we toosten op de komende campagne!

Graag even aanmelden via secretaris@smallingerland.christenunie.nl

Wij zien uit naar uw komst!

Kandidatenlijst ChristenUnie Smallingerland bekend

Op donderdagavond 30 november jl. heeft de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Smallingerland de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De afgelopen tijd is door de selectiecommissie hard gewerkt om opnieuw een sterk team neer te zetten voor de komende raadsperiode. Met trots presenteren wij hierbij onze lijsttrekker Pieter van der Zwan, die ook wethouder namens de ChristenUnie is in het college van B&W. 

De eerste tien kandidaten zijn:

  1. Pieter van der Zwan
  2. Jouke de Jong
  3. Klaas van Veelen
  4. Ammy van Eerden
  5. Dennis de Calonne
  6. Anita Merkus
  7. Sebastiaan Roelofs
  8. Hendrik Swart
  9. Oeds van der Wijk
  10. Aart Meiling

Column wethouder Pieter van der Zwan

“Dag, meneer de wethouder!”
Het is een begroeting die ik de afgelopen weken veel heb gehoord. En dan vooral wanneer ik vrienden en bekenden weer tegenkwam, maar nu in mijn nieuwe rol. Ik kon mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat er soms wat lichte ironie in doorklonk. Maar goed, zo vaak wordt er geen meneer tegen je gezegd. Tel uw zegeningen.
 
Als raadslid was ik al aardig betrokken bij veel dossiers, maar als wethouder is dat een ander verhaal. Veel overleggen, bijgepraat worden en afstemmen met collega’s, ambtenaren en raad. Van inkoop van zorg voor onze jeugd tot afval, duurzaamheid en milieuzaken. Soms duizelt het mij, maar de hoofdlijn krijg ik zowaar al aardig te pakken.
Vorige week is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd in Den Haag, zo ongeveer tegelijkertijd met de presentatie van de Friese Energie Strategie in Leeuwarden. We stappen af van fossiele brandstoffen zoals aardgas en willen in 2050 naar 100% groen energieverbruik. Dat betekent nogal wat: geen nieuwe gasboringen in Friesland(!), maar vooral op zoek naar nieuwe ‘groene’ bronnen van energie. En wat dit betekent voor ons allemaal? Dat is allemaal nog niet zo duidelijk, maar dát het anders wordt, staat vast. Alleen de vraag is: ten koste van wie? Zijn we op tijd voorbereid, zodat niet op het laatste moment de minst vermogenden in de knel komen? Let wel op: dat kunnen dan uw en mijn kinderen zijn. Nu wil ik alvast graag mijn steentje aan bijdragen om dat te voorkomen.
 
Op weg naar een volgende vergadering, liep ik het gemeentehuis uit en trof een pas getrouwd stel aan, poserend voor de camera. “Zo mooi hè”, een dame op leeftijd stootte mij kort aan, “ik moet er altijd wel even een traantje om laten.” Wat haar dan zo trof? “Ja, dat moment dat je samen de ringen om elkaars vingers schuift, dat hadden mijn man en ik ook jaren geleden. Echt iets van ons samen en dat zie je dan nu ook weer gebeuren, zo mooi.” Zichtbaar verliefd staat het kersverse bruidspaar aan het begin van een avontuur. 
Voor welke opgaven wij met elkaar straks komen te staan wordt steeds duidelijker, maar hoe kijken wij in 2050 terug? Zij durven het in ieder geval aan om te investeren in de toekomst en de soms lastige uitdagingen aan te gaan, met zichtbaar vertrouwen. Ik vervolgde mijn weg. Mooi vak hoor, ‘meneer de wethouder’.