Fractie en wethouder

De ChristenUnie heeft in Smallingerland 5 raadsleden in de gemeenteraad. Samen met onze fractievertegenwoordigers vormen zij de fractie van de ChristenUnie in Smallingerland. Daarnaast hebben we een wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders

Fractie 2022-2026

  • Sebastiaan Roelofs, raadslid en fractievoorzitter
  • Corrie Ponne, raadslid
  • Wilhelm Cnossen, raadslid
  • Oeds van der Wijk, raadslid
  • Jan Barkmeijer, raadslid
  • Marjel Rijpma, fractieondersteuner
  • Jeroen Bruinsma, fractieondersteuner

Wethouder

  • Pieter van der Zwan - Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw), Armoedebeleid, Lokaal welzijn- en gezondheidsbeleid, Onderwijs (inclusief samenwerking O3), Sport 

De fractie vergadert tweemaal per maand op maandagavond. Voor vragen aan de fractie kunt u contact opnemen met Sebastiaan Roelofs via fractie@smallingerland.christenunie.nl

Wanneer u de wethouder wilt spreken, kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl.