Doe mee

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van onze stad. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Uw steun is meer dan ooit nodig.

Lid worden? Klik hier

De ChristenUnie in Smallingerland

De ChristenUnie in Smallingerland is een actieve afdeling met ongeveer 230 leden uit Drachten en de omliggende dorpen. Verscheidenheid in kerkelijke achtergrond, maar één in betrokkenheid bij christelijk sociale politiek. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een enthousiast bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden: de voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Het bestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen en de dagelijkse zaken van de partij in de gemeente Smallingerland. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in optimale omstandigheden kan werken, ondersteund door de vereniging en met een helder politiek profiel. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de leden. Naast een digitale nieuwsbrief gebruikt het bestuur hiervoor persoonlijke contacten en activiteiten voor de leden zoals de jaarlijkse ledenvergadering en thema vonden over actuele en belangrijke onderwerpen. Bestuurslid zijn bij de ChristenUnie Smallingerland kost gemiddeld 4 uur per week, al kan dit verschillen per periode.

De voornaamste focus voor het bestuur ligt de komende periode op de gemeenteraadsverkiezing 2022 en het vergroten van de zichtbaarheid in de gemeente. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen worden op dit moment opgestart, dus het is een mooi moment om te starten in het bestuur. Om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te maken zijn alle handen nodig. Vanaf de zomer van 2021 werken we bijvoorbeeld aan een verkiezingsprogramma, aan het instellen van een selectiecommissie en een campagneteam. Het bestuur heeft de taak de verschillende activiteiten samen met de leden goed te laten verlopen en een enthousiasmerende voortrekkersrol te pakken.

Vacature(s)

Op dit moment zoeken we een Algemeen Bestuurslid. Wil je meer weten over deze vacature? Kijk dan hier voor de vacaturetekst

 

Doe mee!

Jouw steun is nodig en wordt zeer gewaardeerd! Je kunt op vele manieren betrokken zijn bij ons werk. Bijvoorbeeld door ons te volgen op (sociale) media, maar ook met je gebed voor ons werk als bestuur en fractie. Daarnaast kunnen we je gift of hulp goed gebruiken in de campagnes voor de verkiezingen. Doe je mee? 

Wil je zelf politiek actief worden? Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden je vragen graag. Ook zijn er mogelijkheden om eens een fractie- of bestuursvergadering bij te wonen als je geinteresseerd bent en een kijkje wilt nemen in de keuken van onze lokale afdeling.