Nieuws

Klaas van Veelen neemt afscheid als raadslid

ChristenUnie-raadslid Klaas van Veelen heeft per 26 maart  de gemeenteraad van Smallingerland verlaten. Hij wordt opgevolgd door Jan Barkmeijer, de nummer 6 van de kieslijst.

Klaas van Veelen was de afgelopen 14 jaar actief als raadslid en ook daarvoor al vele jaren als commissielid en steunfractie lid voor de ChristenUnie  en haar voorgangers. Van Veelen had voor de verkiezingen al aangegeven nog voor 2 jaar te willen doorgaan na het overlijden van toenmalig fractie voorzitter Jouke de Jong.
Fractievoorzitter Sebastiaan Roelofs: “Wij zijn Klaas enorm dankbaar voor de extra inzet de afgelopen 2 jaar, samen met hem hebben we een stabiele fractie gecreëerd en staat er nu een team dat klaar is voor de toekomst. We zullen Klaas gaan missen met al zijn kennis en groot rechtvaardigheidsgevoel.”

Opvolger Jan Barkmeijer draaide de afgelopen 2 jaar al mee in het raadswerk al fractievertegenwoordiger. De plek van Barkmeijer als fractievertegenwoordiger wordt ingenomen door Jeroen Bruinsma.

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart is afscheid genomen van Klaas van Veelen en in dezelfde vergadering zijn Jan Barkmeijer en Jeroen Bruinsma beëdigd als raadslid en fractievertegenwoordiger.

 

Nieuw bestuur ChristenUnie Smallingerland

De ChristenUnie Smallingerland heeft een nieuw bestuur! Op de Algemene Ledenvergadering is het nieuwe bestuur met unanieme stem verkozen door de leden en benoemd in hun functie. Tijdens diezelfde Algemene Ledenvergadering is, met dank voor hun jarenlange en toegewijde inzet, afscheid genomen van de bestuursleden Marjel Rijpma en Marten Hovius. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Chris van de Veen - voorzitter
  • Hanna Swart
  • Lammert Stavast
  • Djoke Mulder
  • Gert Felten

Wethouders Smallingerland bekend

Robin Hartogh Heys van de Lier, Pieter van der Zwan, Sipke Hoekstra en Maria le Roy zijn de wethouderskandidaten voor het nieuwe college van B&W van de gemeente Smallingerland. Het streven is uiterlijk 5 juli het coalitieakkoord te presenteren.

Robin Hartogh Heys van de Lier (onafhankelijk wethouder, op voordracht van het CDA) 

Fractievoorzitter Tjebbe van der Meer van het CDA: 'CDA Smallingerland heeft de huidige wethouder, Robin Hartogh Heys, bereid gevonden om langer wethouder te blijven in Smallingerland.' De partij heeft dit op 8 juni naar buiten gebracht: 'Het CDA geeft hiermee invulling aan de belofte vanuit de campagne voor een stabiel bestuur, waarin de continuïteit gewaarborgd blijft. De heer Hartogh Heys is bereid gevonden om tot de tweede helft van 2023 aan te blijven als onafhankelijk wethouder, op voordracht van het CDA. In 2023, wanneer Hartogh Heys zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald, zal een wethouder van CDA-huize het stokje overnemen.' Hartogh Heys was eerder wethouder in Arnhem en Deventer. 

Pieter van der Zwan (ChristenUnie)

Pieter van der Zwan (41) uit Drachten was tot voorkort waarnemend wethouder in de gemeente Westerkwartier, een functie die hij eerder ook in Smallingerland vervulde. Vóór de aanstelling in Westerkwartier was hij programmaleider Foar Fryske Bern, het Friese actieprogramma om de jeugdzorg in de regio te verbeteren. Fractievoorzitter Sebastiaan Roelofs (CU): 'Van der Zwan kent Smallingerland goed en kan met zijn ervaring en kwaliteiten bouwen aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van onze gemeente. Zijn ervaring en kundigheid, in het bijzonder in het sociaal domein, staan buiten kijf. Wat ons daarbij vooral aanspreekt in hem is zijn kwaliteit als krachtige verbinder. Ook weet hij zaken voor elkaar te krijgen. Die kwaliteiten zijn ontzettend belangrijk om Smallingerland een bloeiende gemeente te laten zijn waarop elke burger trots is.' 

Sipke Hoekstra (VVD)

Marco Molhoek, fractievoorzitter VVD: 'Namens de VVD wordt Sipke Hoekstra voorgedragen. Hoekstra was raadslid, fractievoorzitter en eerder wethouder financiën in Smallingerland. Hoekstra heeft ruime ervaring binnen de overheid. Bij het Ministerie van Landbouw, waterschappen en politie. Hoekstra woont in Rottevalle. Hij studeerde aan de Hogere Landbouwschool en deed in de avonduren een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoekstra is een ervaren bestuurder en daarmee hopen wij een bijdrage te leveren aan een stabiele en vitale gemeente Smallingerland.'

Maria le Roy (GrienLinks en FNP)

Fraksjefoarsitters Lucienne Meinsma (GL) en Durk Oosterhof (FNP): 'Doe’t it dúdlik waard dat FNP en GL tegearre ien wethâlder leverje soene, wiene beide fraksjes it fuort iens. Foar Smellingerlân soe it goed wêze dat ien fan de sittende wethâlders út it sakenkolleezje dat wurde moatte soe. Dit omdat hja de lêste twa jier sjen litten ha dat it tige kundige bestjoerders wiene en omdat se goed ynwurke binne yn Smellingerlân. Sawol FNP as GrienLinks hiene yn de riedsgearkomste fuort nei de ferkiezingen al oanjûn dat se foar sterke bestjoerders mei in protte ûnderfining gean soene en dat kwaliteit foar partijpolitike kleur gean moatte soe. Maria le Roy is op dit stuit wethâlder yn it sakenkolleezje fan Smellingerlân. Hja is goed ynwurke en hat in grut draachflak yn de ried.' 

Verkiezingsuitslag 2022

Maandag is, na de laatste controletellingen, de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland bekend gemaakt. We zijn ontzettend blij met het vertrouwen dat we hebben gekregen van de vele mensen die op ons hebben gestemd. De uitslag laat zien dat er bij de inwoners van Smallingerland een breed draagvlak is voor de ChristenUnie.
 
De komende jaren is de ChristenUnie maar liefst met 5 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd! Daarmee is het doel dat we bij de start van de campagne stelden, gehaald. De komende jaren zullen we onze slogan: ‘Samen! Voor de bloei van Smallingerland’, om gaan zetten in concreet beleid en actie. Ons team van raadsleden zet zich, met de fractievertegenwoordigers en -ondersteuning, daar hard voor in.
 
Onze kandidaat wethouder Pieter van der Zwan heeft 237 voorkeurstemmen gekregen. Ook daaruit spreekt het vertrouwen van de kiezer. Dit resultaat geeft ons het mandaat om als ChristenUnie onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het besturen van de gemeente in het college van B&W. Pieter is beschikbaar om namens de ChristenUnie deze rol op zich te nemen en zal daarom niet plaatsnemen in de gemeenteraad. De komende weken zullen we met de andere partijen om tafel gaan om te kijken hoe we met elkaar Smallingerland verder tot bloei kunnen brengen.

ChristenUnie Smallingerland draagt Pieter van der Zwan aan als wethouderskandidaat

Als de ChristenUnie Smallingerland in het nieuwe college van burgemeester en wethouders deelneemt, dan draagt zij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart Pieter van der Zwan aan voor een wethoudersfunctie. Van der Zwan (41) uit Drachten is op dit moment waarnemend wethouder in de gemeente Westerkwartier, een functie die hij eerder ook in Smallingerland vervulde. Vóór de aanstelling in Westerkwartier was hij programmaleider Foar Fryske Bern, het Friese actieprogramma om de jeugdzorg in de regio te verbeteren.

Pieter van der ZwanDe ChristenUnie heeft sinds de vorige verkiezingen in 2018 geen wethouder meer in het college van B en W. Met vier zetels is de partij nu de tweede partij in Smallingerland. ChristenUnie lijsttrekker Sebastiaan Roelofs: “We merken dat onze standpunten en visie veel mensen aanspreekt en willen daarom ook weer bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen. Pieter van der Zwan kent Smallingerland goed en kan met zijn ervaring en kwaliteiten bouwen aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van onze gemeente.”

Dat de ChristenUnie kiest voor Van der Zwan als wethouderskandidaat is voor Roelofs een vanzelfsprekende keuze. “Pieters’ ervaring en kundigheid, in het bijzonder in het sociaal domein, staat buiten kijf. Wat ons daarbij vooral aanspreekt in hem is zijn kwaliteit als krachtige verbinder. Ook weet hij zaken voor elkaar te krijgen. Die kwaliteiten zijn ontzettend belangrijk om Smallingerland een bloeiende gemeente te laten zijn waarop elke burger trots is.”

Van der Zwan ziet voor Smallingerland grote uitdagingen om aan te pakken: “Het is prachtig om de samenleving van dienst te zijn als wethouder om samen het beste te zoeken voor elke inwoner in onze gemeente en te werken aan oplossingen voor grote uitdagingen als klimaat en duurzaamheid, woningbouw, zorg en een solidaire samenleving. Ik doe dat nu met veel plezier in de gemeente Westerkwartier en zou het erg mooi vinden om straks in Smallingerland weer mijn bestuurlijke bijdrage te mogen leveren.”

 

 

Fractievoorzitter Jouke de Jong overleden

Jouke de Jong - In MemoriamJouke de Jong, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Smallingerland,  is op 46-jarige leeftijd overleden. In april vorig jaar werd bij hem kanker geconstateerd wat niet meer te behandelen was. De Jong was 10 jaar actief in de Smallingerlandse gemeenteraad.

Hij begon in 2014 als raadslid. In 2017 werd de Jong wethouder na het aftreden van partijgenoot Marja Krans. Na de verkiezingen van 2018 werd hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Smallingerland. Onder de collega raadsleden was De Jong zeer gewaardeerd en stond hij bekend als iemand die problemen en knelpunten helder analyseerde en onder woorden bracht. Daarbij was hij altijd respectvol en op zoek naar verbinding.  

Er wordt met verdriet gereageerd op het overlijden van de Jong. ChristenUnie Lijsttrekker Sebastiaan Roelofs: ,,We waren voorbereid dat dit moment ging komen, maar het blijft een enorm verlies.  We leven in de eerste plaats intens mee met zijn vrouw en kinderen bij dit grote verlies. Ook als partij gaan we Jouke heel erg missen. Zijn liefde voor de politiek én samenleving was inspirerend en zijn doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allemaal."

Alle campagneactiviteiten van de ChristenUnie in Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart, liggen tot nader orde stil.

 

 

Sebastiaan Roelofs nieuwe lijsttrekker CU Smallingerland

Sebastiaan Roelofs (39) is de nieuwe lijsttrekker voor de ChristenUnie Smallingerland. De leden stemden tijdens de ledenvergadering eind december in met zijn benoeming.

‘Ik ben dankbaar voor het vertrouwen wat ik heb gekregen van de leden. We hebben een sterk team en in het geloof dat God ons leidt, kijk ik met het volste vertrouwen naar de toekomt,’ aldus de nieuwe lijsttrekker.

Roelofs wil zich de komende jaren sterk maken voor een groen en duurzaam Smallingerland, waarin mensen zich echt thuis voelen. Dat vraagt om daadkrachtig en transparant bestuur en vooral ook om samenwerking met elkaar. ‘De samenleving maken we tenslotte samen’, aldus Roelofs.  

Naast de benoeming van Roelofs als lijsttrekker is ook de volledige kandidatenlijst vastgesteld. Huidige fractievoorzitter Jouke de Jong keert vanwege zijn ziekte niet terug in de raad, maar is nog wel lijstduwer. De top van de lijst is een mix van nieuwe en ervaren mensen, met op de tweede plaats Corrie Ponne, die overkomt van het CDA. Het ervaren raadslid Klaas van Veelen staat op nummer drie en zal maximaal 2 jaar de ChristenUnie in de raad vertegenwoordigen en daarna zijn taken overdragen. De top 5 wordt gecomplementeerd door nieuwkomer Wilhelm Cnossen en huidig steunfractielid Oeds van der Wijk.

Samen! Voor de bloei van Smallingerland

Tijdens de ledenvergadering is ook het ChristenUnie programma voor de raadsperiode 2022-2026 vastgesteld. Met het programma ‘Samen! Voor de bloei van Smallingerland’ zet de ChristenUnie zich in voor een bloeiende gemeente. Dat begint bij een betrouwbaar bestuur dat doet wat het belooft en zijn zaken op orde heeft.

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie. ‘Dit is geen zaak die we aan de volgende generaties over kunnen laten, maar waar we nu voor in actie moeten komen’, stelt Roelofs.  ‘Wij stimuleren daarom biodiversiteit, zorgen voor een snelle en daadkrachtige aanpak van de verduurzaming van huizen en gaan voor een versnelde toepassing van alternatieve energiebronnen.’ Om duurzame mobiliteit te stimuleren wil de ChristenUnie Smallingerland tot dé fietsgemeente van Friesland maken met een sluitend en veilig fietsnetwerk in de hele gemeente.

Ook wonen krijgt volop aandacht in het programma. Om wonen prettig, betaalbaar en klimaatvriendelijk te maken is overleg en samenwerking met bewoners cruciaal. De gemeente heeft de taak om enerzijds voor meer woningen te zorgen, en anderzijds de doorstroming op slimme en creatieve manieren te bevorderen.

De basis van een bloeiende samenleving is zorg voor elkaar. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een inclusieve gemeente waar elke burger zich gehoord, gezien en gekend voelt; wanneer het goed met je gaat, maar ook als je zorg nodig hebt of tegen problemen aanloopt.

Vol vertrouwen

Voorzitter Aart Meiling is vol vertrouwen: ‘Met Sebastiaan en de andere kandidaten hebben we een team met een brede betrokkenheid bij en kennis van de Smallingerlandse samenleving. Met dit team kunnen we concreet en daadkrachtig werken aan een bloeiend Smallingerland.’

Jouke de Jong geen lijsttrekker GR2022

Jouke de Jong zal vanwege zijn ziekte geen lijstrekker zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. In de Leeuwarder Courant van 30 december 2021 vertelt hij openhartig over zijn situatie en keuze. Het artikel kun je hieronder lezen.

Ongeneeslijk zieke CU-lijsttrekker Jouke de Jong keert na verkiezingen niet terug. ,Ik wil er zijn voor mijn gezin'

Sneller dan gehoopt moet Jouke de Jong (46) zijn plan laten varen om opnieuw de kar te trekken voor de ChristenUnie in Smallingerland. Door alvleesklierkanker die niet meer te behandelen is, rest hem nog weinig tijd met zijn gezin. ,,Die tijd samen doorbrengen, is alles.”

Jouke de Jong

Nee, zegt hij eerlijk: het besef is nog niet ingedaald. ,,Ik was nog niet eens ingesteld op die paar jaar.” Want dat was de eerste klap die De Jong, kreeg, toen in hij april in het MCL hoorde dat hij uitgezaaide alvleesklierkanker had. We denken dat je nog wel een paar jaar hebt, voorspelden de specialisten hem voorzichtig.

,,Zo ervoer ik het toen zelf ook. Ik had eigenlijk weinig last, voelde me sterk. Kort daarop gingen we op vakantie naar Valkenburg, de racefiets mee, ik kon gewoon nog de Cauberg op.” Maar, zegt hij, na de herfstvakantie is zijn gezondheid snel achteruit gegaan. Het perspectief van een paar jaar, waar De Jong en zijn gezin nog amper aan konden wennen, is weg. ,,Het is nu eerder een paar maanden, zeggen de artsen. Dit gaat allemaal zo snel.”

De Drachtster, fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Smallingerland (4 zetels), moet zijn politieke ambities bijstellen. De lijst aanvoeren voor de komende verkiezingen, iets wat hij nog steeds hoopte te doen, is geen optie meer. Woensdagavond heeft het afdelingsbestuur de kieslijst vastgesteld, met huidig raadslid Sebastiaan Roelofs (39) op plek 1. De Jong zelf wordt op eigen verzoek lijstduwer.

,Ik had het zo graag nog willen doen, de verkiezingen ingaan en de fractie aanvoeren. Misschien zou ik niet de hele periode volmaken, maar dan zou ik na een paar jaar het stokje alsnog kunnen overdragen.” De rest van de partij had hem dat ook van harte gegund, zegt hij.

De Jongs ziekte is al een tijdje bekend onder de andere fracties en bij het college. Dat geldt ook voor zijn aanvankelijke wens om door te gaan. ,,Maar sinds het slechter met me ging, begon ik me af te vragen: heb ik nog wel nodige energie, of wordt ik een risico voor de fractie? In de raadszaal kan het er scherp aan toe gaan, maar daarbuiten gaan we goed met elkaar om. Weet je wat ik mooi vond, Yntze de Vries [fractievoorzitter van de ELP, red.] kwam naar me toe en vroeg eerlijk: mag ik je straks nog wel aanpakken, want ik ben wel begaan met je situatie. Dat knaagde bij me, want ik hou ook van een stevig debat.”

De Jong kiest nu eerst voor zijn gezin en de Drachtster apotheek waar hij leiding aan geeft. ,,Mijn vrouw en drie kinderen komen vanzelfsprekend op de eerste plaats. Daarna voel ik vooral de verantwoordelijkheid voor de 130 werknemers en een goede overdracht van de apotheek.” Het huidige fractievoorzitterschap blijft hij vervullen zolang het verantwoord is. Dat hij nog niet geheel afscheid neemt van werk en politiek, is besproken met zijn gezin. ,,Die afweging maak je met elkaar. Het draait thuis al vaak over mijn ziekte, soms moet het ook even ergens anders over gaan.”

Hij kwam in 2014 in de gemeenteraad. ,,Mijn apotheek staat in De Wiken, een wijk met veel mensen in een kansarme situatie. Ik had gemerkt dat mensen soms niet de juiste hulp kregen omdat ze taalproblemen hadden of ingewikkelde regels niet snapten. Daar wilde ik me voor inzetten.” Na het opstapen van CU-wethouder Marja Krans in 2017 nam hij haar functie in deeltijd over.

Die tijdelijke wethoudersrol ziet De Jong als een politiek hoogtepunt. ,,Dat je als bestuurder mag luisteren naar de inwoners en zij zich ook gehoord kunnen voelen.” Hij had zich ook graag ,,nog verder bestuurlijk willen ontwikkelen”, zegt hij.

Van zijn collega’s op de apotheek, vanuit de kerk en vanuit de gemeente ervaart hij ,,ontzettend veel steun”. In de herfstvakantie kon het gezin nog de lang gewenste rondreis door het zuiden van Griekenland maken. Het was mooi, maar ook moeilijk. ,,Omdat het misschien de laatste keer was dat het op deze manier kon.”

Zijn gezondheidstoestand dwingt hem om al na te denken over zijn eigen afscheid. ,,Dat is lastig, die drempel moet ik samen met mijn vrouw nemen.” Hij denkt ook na over hoe hij een boodschap wil nalaten aan zijn kinderen van 18, 16 en 11 jaar. ,,Ik denk in de vorm van een brief.” Emotioneel: ,,Dat is tegelijk zo moeilijk. Je wilt vooral dat ze weten dat je van ze houdt, dat ze moeten worden wie ze willen zijn. Maar wat je schrijft, is altijd te weinig.”

Voor zijn gezin hoopt hij de komende zomer nog te mogen meemaken. ,,Ik wil er voor hen zijn. Die tijd samen doorbrengen, is alles. De rest is bonus.”

Bron: Leeuwarder Courant - Rutger van der Meij

Nieuws archief

Archief

Geen berichten gevonden