Standpunten

Onze speerpunten

De speerpunten van de ChristenUnie voor 2018-2022 zijn op te delen in 6 deelgebieden:

Wij geloven in een gezonde samenleving

In de ‘Mienskip’ zien we om naar elkaar; de oudere, de jongere, de mantelzorger, de asielzoeker, het gezin, de alleengaande en de verslaafde. De transformatie van overheidszorg naar zelf en ‘samenredzaamheid’ daagt ons uit iedereen erbij te betrekken, om zo de zorg voor onze kinderen te garanderen.

“Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid”

 

Wij geloven in een veilige samenleving voor de burgers en door de burgers

Een veilige samenleving maken we met elkaar.

Gezamenlijk optrekken bij thema’s als veiligheid en vrijheid zorgt ervoor dat we niet afwachten tot de overheid alles bepaalt. Mensen zijn te kostbaar om in onvrijheid (door drugs, drank, mensenhandel of

prostitutie) te leven.

“Kostbaar leven in vrijheid”

 

Wij geloven in een betrouwbare overheid

De overheid is van de burgers. De ChristenUnie staat voor een overheid die de financiën transparant op orde heeft, die zich ondersteunend opstelt bij de aanstaande veranderingsprocessen en daarover helder en

interactief met alle burgers van Smallingerland communiceert!

“Transparante communicatie”

 

Wij geloven in een duurzame toekomst

Leven, wonen en werken met het oog op morgen. Wij staan voor het bevorderen van de lokale werkgelegenheid en willen daarnaast dat vrijwilligers goed worden ondersteund. We gaan zorgvuldig om met de aarde, zodat onze kinderen

er ook van kunnen genieten. We hebben oog voor land, mens en dier bij (nieuw)bouw en landschapsinrichting.

“Geloof in de toekomst voor onze kinderen”

 

Wij geloven in mogelijkheden voor elkaar

Onderwijs, ondernemers en overheid kunnen elkaar versterken. We creëren een interessant investerings- en vestigingsklimaat. We werken aan voortvarende ontwikkeling van het MKB en samen scheppen we werkgelegenheid voor jong en oud.

“Kansen voor iedereen”

 

Wij geloven in ruimte voor identiteit

Diversiteit in de samenleving maakt ons weerbaar en sterk. Vrijheid van meningsuiting en ruimte voor identiteit, wederzijds respect, met name in het onderwijs en in de zorg.

Stuur ons een mail om ons volledige verkiezingsprogramma (concept) voor de periode 2018-2022 op te vragen. 

Downloads