Wethouders

De ChristenUnie is ook vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders. Pieter van der Zwan en Jouke de Jong zijn in Smallingerland wethouder namens de ChristenUnie en hebben de volgende portefeuilles:

 • Pieter van der Zwan:

  • Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin
  • Lokaal gezondheidsbeleid
  • Milieu en afvalverwerking
  • Coördinerend wethouder duurzaamheid
  • 2de Loco burgemeester
  TwitterFacebook
 • Jouke de Jong:

  • Water en riolering 
  • Verkeer en vervoer
  • 5e Loco burgemeester
  TwitterFacebook