Kandidaten

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022

Onze kandidaten presenteren zich:

 • Pieter van der Zwan (lijsttrekker, nr. 1)

  De afgelopen periode hebben wij ons met volle overtuiging ingezet voor de Smallingerlandse samenleving. We zijn er trots op dat we kunnen laten zien dat we door onze deelname aan het college concrete resultaten hebben mogen boeken. Zo lopen we als gemeente voorop als het gaat om gezondheid en hebben we de transitie van het sociaal domein in goede banen weten te leiden: niemand tussen wal en schip. 

  De komende jaren bouwen we hierop graag voort, omdat we geloven dat we een waardevolle bijdrage hebben te leveren. Onze inzet is een Smallingerland waar iedereen meetelt, waar toekomst is voor onze kinderen en waar we gericht zijn op een duurzame levensstijl. 

  De ChristenUnie wil zich graag in blijven zetten voor álle inwoners van Smallingerland. Wij bedrijven politiek met een ‘open bijbel’, waarin we de richtlijnen voor het goede leven kunnen vinden. We hebben daarbij geprobeerd een programma neer te zetten dat zowel volledig als concreet is in duidelijke keuzes. Toch is het onvermijdelijk dat er onderwerpen zijn die we hier niet in beschreven hebben. U mag van ons verwachten dat we vanuit onze principes en overtuiging op een betrouwbare en zorgvuldige manier met álle onderwerpen om zullen gaan. U mag ons daar uiteraard ten alle tijden op aanspreken. 

  Geef geloof een stem en bouw met ons mee aan onze prachtige gemeente. Mogen we op u rekenen? 

  TwitterFacebook
 • Jouke de Jong (nr. 2)

  "Het leven is geen race naar de eindstreep, maar een omarmen van elkaar om samen een weg te gaan."

  De afgelopen jaren is onze maatschappij omgebouwd tot een samenleving waarin je alleen kunt slagen als je zelfstandig, slim of rijk bent. Maar hoe eenzaam is het wanneer je constateert dat je op de top de enige bent. De finish moet niet langer het doel zijn, maar de weg er naartoe. En je voelt je rijk als je die met elkaar kunt gaan.

  TwitterFacebook
 • Klaas van Veelen (nr. 3)

  Graag wil ik van waarde zijn voor onze waardevolle gemeente. Daarbij neem ik mijn christelijke waarden mee om vanuit die basis onze gemeente te besturen.

  Ik geloof dat ieder mens en onze hele omgeving door God is geschapen. Daarom sta ik een samenleving voor met wederzijds respect. Dat vraagt om een gemeentebestuur dat respect afdwingt door respectvol met haar inwoners en de omgeving om te gaan. Dan telt iedere burger mee en maken we weloverwogen beleidskeuzes voor en met die inwoners. Voor nu, maar ook voor de toekomst!

  Facebook
 • Ammy van Eerden (nr. 4)

  Mijn passie is samen met vrijwilligers en professionals het sociale domein versterken. Nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleren, die aanvullende zorg bieden, waardering en voldoening geven.

  Ik zet mij graag in om vrijwilligers en professionals samen te brengen. De waarde van vrijwilligers is groot en hun bijdrage aan het sociale domein onbetaalbaar! In een veranderende maatschappij hebben we het nodig elkaar te waarderen en samen te werken tot welzijn van alle inwoners.

  Twitter
 • Dennis de Calonne (nr. 5)
  De Bijbel staat vol met de opdracht om 'recht' te doen. Recht aan iedereen, zonder aanzien des persoons.
  Een manier om recht te doen aan alle inwoners van Smallingerland, is met goede en evenwichtige besluitvorming.
  Niemand mag onrecht worden aangedaan door oneerlijke of onduidelijke besluiten van de gemeente. 
  Met mijn brede ervaring als overheidsjurist kan ik invulling geven aan mijn Bijbelse opdracht om recht te doen. Ik wil recht doen aan álle inwoners van Smallingerland, in welke situatie ook.
  TwitterFacebook

Kandidatenlijst ChristenUnie Smallingerland

De volledige kandidatenlijst:

 1. Pieter van der Zwan
 2. Jouke de Jong
 3. Klaas van Veelen
 4. Ammy van Eerden
 5. Dennis de Calonne
 6. Anita Merkus
 7. Sebastiaan Roelofs
 8. Oeds van der Wijk
 9. Hendrik Swart
 10. Aart Meiling
 11. Joop de Vries
 12. Sjoeke Kooistra
 13. Jelle Kommerie
 14. Kees Dijkstra
 15. Tineke Soldaat-Stuivenberg
 16. Wouter Veeman
 17. Egbert Berenst
 18. Orlando Bottenbley
 19. Reitze Douma
 20. Jantsje de Jong