Politiek is van iedereen!

Centrum banner
Aart Meiling
Door Aart Meiling op 1 maart 2018 17:38

Politiek is van iedereen!

Het is een bekende kreet die je telkens weer hoort: de politiek staat zo ver van de burgers af. Nu kunnen er allerlei redenen zijn waarom mensen er zo over denken. Maar omgekeerd geldt zeker ook: politiek staat dicht bij de burgers. Hoe dan? 

Nou, de beslissingen die er bijvoorbeeld in de gemeenteraad genomen worden hebben direct gevolg voor de bewoners. Daarom maakt het nogal wat uit hoe de samenstelling van een gemeenteraad eruit ziet.
Reden temeer op 21 maart gebruik te maken van uw recht om te stemmen. Liefst ChristenUnie natuurlijk. Als u maar gaat stemmen.

Om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen moet er wel iets veranderen in de manier waarop politiek bedreven wordt. Niet over de hoofden van mensen heen, maar veel meer door gebruik te maken van de betrokkenheid voor hun leefomgeving die er bij mensen aanwezig is. Mensen niet pas op de hoogte stellen, wanneer er al van alles vast ligt en de inspraak beperkt blijft tot bijzaken. Beter is het vanaf het begin mensen erbij te betrekken, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat. Dat vraagt wel een andere manier
van denken en werken.

Of alles helemaal uitgekristalliseerd is dan? Nee, maar als ChristenUnie willen we wel graag dat we deze kant opgaan. En als ik u een tip mag geven: kom zelf in actie, trek samen op met andere mensen met goede ideeën en denk niet te gauw dat het er toch niet toe doet wat u belangrijk voor uw omgeving vindt. Politiek is te belangrijk om het alleen aan politici over te laten.

Deel dit bericht

Labels: , ,