Cultuur, waarom eigenlijk?

knutselmeisje
Dennis
Door Dennis de Calonne op 7 februari 2018 23:45

Cultuur, waarom eigenlijk?

Sommige mensen vragen zich wel eens af waarom we als ChristenUnie in zouden moeten zetten op cultuur. Voor een antwoord op die vraag, neem ik u kort mee naar Zwitserland.

Jack Ma (oprichter van de Alibaba Group) zei in januari tijdens het World Economic Forum in Davos-Klosters, Zwitserland, namelijk iets interessants. Hij vindt dat we niet moeten proberen te concurreren met machines op het gebied van kennis. Een machine zal volgens hem uiteindelijk altijd slimmer zijn dan een mens. Volgens Ma is de enige manier waarop we als mensen het verschil kunnen maken op langere termijn, onze kinderen ‘soft skills’ bijbrengen, los van harde kennis. Alles wat we kinderen leren moet verschillen van wat machines volgens hem toch beter kunnen. Ma noemt daarbij de vijf gebieden die volgens hem het belangrijkst zijn: waarden, geloven, onafhankelijk denken, teamwork en zorg voor anderen. Juist om die gebieden te ontwikkelen moeten we volgens Ma kinderen trainen in sport, muziek en schilderkunst.

De oprichter van een bedrijf met meer omzet en winst dan Walmart, Amazon en eBay gezamenlijk, deelt daarme de cultuurvisie van de ChristenUnie.

Want, cultuur draagt niet alleen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet de meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden. Mede daarom zetten we in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Maar, nog belangrijker gezien bovenstaande: het is van groot belang dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt immers bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en leidt tot een krachtige en creatieve samenleving. Daarom zetten we als ChristenUnie in op deelname aan en kennismaking met cultuur door kinderen. Daarbij is ook de aansluiting van cultuur op het onderwijs heel belangrijk.

De Bijbel leert ons rentmeesterschap. We moeten zorgvuldig omgaan met alles waarover wij zorg dragen: ons kapitaal en onze aarde. Laten we daarom in ieder geval ons meest waardevolle kapitaal, onze kinderen, goed klaarstomen voor de toekomst!

Overigens is de ChristenUnie ook bij uitstek de partij die inzet op breedtesport en het bereikbaar maken van sport voor iedereen; jong en oud, rijk en arm. Ook wat dat betreft zou Jack Ma u ongetwijfeld van harte aanmoedigen op de ChristenUnie te stemmen.

Deel dit bericht

Labels: ,