Nul op de Meter, dat moet kunnen!

0-op-de-meter
Oeds
Door Oeds van der Wijk op 3 februari 2018 12:44

Nul op de Meter, dat moet kunnen!

Eén van de dingen die ik belangrijk vind is de zorg voor ons milieu.  Wij zijn allemaal tijdelijk te gast op de aarde en we moeten deze weer netjes achterlaten. We geven de aarde door aan onze kinderen die daarna als goede rentmeesters het stokje van ons over nemen.

Er gebeurt heel veel om ons heen rondom dit thema. Dicht bij huis horen we van de schade in Groningen door de gaswinning en de wanhoop van de Groningers door het wegkijken en bureaucratiseren van het probleem door Haagse bestuurders. Gelukkig lijkt het erop dat er nu met het nieuwe kabinet een beetje beweging in komt. Maar ook op wereldniveau gebeurt van alle. Na vele jaren onderhandelen is er eindelijk overeenstemming en dan stapt de president van het land dat het meeste CO2 per hoofd van de bevolking produceert (en daarmee grootste vervuiler ter wereld is) uit het Parijs klimaat akkoord. Hoe moet dat verder? Linksom of rechtsom, ik ben er blij mee dat Nederland de ambitie heeft uitgesproken dat we in 2050 helemaal van de fossiele brandstof af zijn. Dat lijkt ver weg en dat is het ook. Dat mag wat mij betreft veel sneller. Onze overheden kunnen er veel meer energie in steken om mensen en bedrijven te stimuleren. Ik ben het dan ook helemaal eens met de stelling van onze CU leden van de  Provinciale Staten Fryslan  Subsidieregeling Nul op de Meter is duur en weinig ambitieus. Met dit plan slaat Provincie Fryslan de plank mis.

Zoals bij zoveel dingen komen ontwikkelingen soms van onderop, bij mensen zelf vandaan of door kleine collectieven. We zien op verschillende plekken coöperaties van de inwoners die  met zonne-energie echt meters maken.  Zelf hebben we afgelopen maand de knoop doorgehakt, ondanks dat we naast de voorwaarden van de Nul op de Meter van de Fryslan regeling vallen; ons huis wordt energie neutraal! Binnen een paar weken worden er 27 zonnepanelen bij geplaatst,  wordt de gaskookplaat vervangen door een inductieplaat en kan de gasmeter eruit! Natuurlijk is deze stap voor ons makkelijker omdat we al een warmtepomp en een nieuw huis hebben. Waarom doen we dit? Ik ben eerlijk hoor; ik heb eraan gerekend en op de lange termijn is het goedkoper, maar waar het mij ook om gaat is dat we niet meer afhankelijk zijn van ons Groninger (óf het Russische) aardgas én natuurlijk dat we geen CO2 uitstoot meer hebben.

Wat zou het toch mooi zijn dat we voor meer mensen de drempel kunnen verlagen. We kunnen al beginnen met het stimuleren (of afdwingen) dat alle woningen die vanaf nu gebouwd worden Nul op de Meter hebben. Daarnaast moet je de eigenaren van  woningen met het energie A label juist stimuleren om het laatste stapje te maken in plaats van ze uit te sluiten zoals Fryslan dat nu doet. En dat hoeft de overheid (gemeente, provincie of rijk) niet eens (veel) geld te kosten; de overheid kan momenteel voor iets meer dan 0% lenen. Afgelopen weekend las ik dat het energie neutraal maken van woningen gemiddeld 18.000 euro kost. Dat geld hebben de meeste mensen niet of gaan er liever voor op een luxe vakantie. En dan is er een financieringsprobleem. Als deze financiering door de overheid wordt overgenomen met een lening die je in bijvoorbeeld 15 jaar terugbetaald, heb je vanaf maand 1 lagere ‘energielasten’. Volgens mij hebben we dan een WIN/WIN! In vergelijking met de rest van Europa was Nederland  de afgelopen decennia één van de laatsten in het stimuleren van duurzame energie. Laten we nu de bewustwording van onderaf steeds groter wordt, doorpakken en in de komende jaren een inhaalslag maken zodat we misschien al in 2030 fosielvrij zijn, of misschien nog wel eerder…….

Deel dit bericht

Labels: , ,